Moving Horizons II:

Year 2014 the guitarist Sebastián Caldas Zeballos received an aid by the Swedish Arts Grants Comiteé for a collaboration project with percussionist’s from the Candombe tradition from Montevideo. It all resulted in a series of concerts, studio recordings and arrangements of classical guitar music inspired in the folk music from South America to the new ensemble, produced in close collaboration between the guitarist and percussionist Ismael Bértola. The project was named Moving Horizons and is now ready for crossing the ocean and bringing its magic into Scandinavia.

Moving Horizons II is the second part of this musical journey.

 

Moving HorizonsII (SWE)

”Moving Horizons föddes som en idé att närma sig den latinamerikanska gitarrepertoaren med en ny optik som vill markera det rytmiska dragen i musiken genom att samarbeta med slagverkare från den traditionen”.

Moving Horizons II sluter en cirkel då vi vill ta hit den erfarenheten och dela med oss av erfarenheten av samarbetet som uppstod i Moving Horinzons I, i Uruguay,Sydamerika. 

Syftet med denna kollaboration är att utveckla nya uttrycksformer,

 och vidareutveckla projektet Moving Horizons som genomfördes i Uruguay. Samtidigt vill vi dela med oss det materialet som framställdes under denna period av samarbete och som den Uruguayanska publiken fick ta del av. Det handlar om originalmusik för gitarr och även transkriptioner som bearbetades och arrangerades för gitarr och candombe slagverk. Resultatet är en fusion av populärmusik och klassisk latinamerikansk gitarrmusik, som genom användning av passande slagverksintrument tillhörande den traditionen originalmusiken är inspirerad i skapa nya vägar för tolkning och framförande av denna rika musik, av kompositörer som José Luis Merlin, Astor Piazzolla, Máximo Diego Pujol, och även musik skriven av mig, Sebastián Caldas.

Genom att samarbeta, och studera med slagverkare från Candombe traditionen berika, och utveckla en repertoar som har fusionen av den klassiska gitarren och candombe slagverk som grund. Detta kommer att presenteras i framföranden och workshops med gitarr och slagverk, där egna vi spelar och visar processen och vad den lett till, samt lära ut grundläggande rytmer och enkla gitarrkomp och stycken.

- Vi vill inspirera ungdomar från förorten genom workshops och konserter riktade till dem i deras områden.

- Vi vill bryta normen genom att samarbeta med kvinnliga slagverkare som varit pionjärer i sin genre och visa en mångfald i både genus och stilfusion. Genom att arbeta över genregränserna vill vi utveckla den klassiska gitarrepertoaren men också utveckla candomben.

 

 

© 2015. SCZ MUSIC. Sebastián Caldas Zeballos
Todos los derechos reservados. All Rights Reserved.